Aloysius De Roosten - Eindhoven

Aloysius De Roosten is een kleinschalige school voor mavo die ongeveer 350 leerlingen telt. Leerlingen met een vmbo-k/g/t-advies kunnen er – na overleg met de basisschool – in twee leerjaren doorgroeien naar de mavo (determinatieperiode). De school is daarnaast een Topsport Talentschool (LOOT).

Kenmerkend is de omgeving waarin leerlingen zich veilig en geborgen voelen, docenten en leerlingen elkaar persoonlijk kennen en de communicatielijnen met ouders ook kort zijn. Aloysius De Roosten onderscheidt zich verder door de persoonlijke ondersteuning en begeleiding, waarin de school veel expertise heeft opgebouwd.

Er wordt gewerkt met het onderwijsconcept Inspirion: een manier van leren waarin ontdekken, onderzoeken, oplossen, samenwerken en creativiteit centraal staan. Deze vaardigheden gaan de leerlingen verder ontwikkelen en toepassen in de vier inspiratielabs: Mens en Maatschappij, Mens en Natuur, Kunst en Cultuur en Moderne Vreemde Talen.

Website

Klik hier om naar de website van Aloysius De Roosten in Eindhoven te gaan.

Door internetbureau ROQUIN © 2023 AOS-OMO