Opleidingsprogramma

De AOS Zuidoost-Brabant is een rijke leeromgeving. Alle schooltypen van het vo zijn namelijk vertegenwoordigd in de scholen die deel uitmaken van de AOS Zuidoost-Brabant. Bovendien heeft elk van de scholen een eigen profiel. Deze diversiteit kun je optimaal benutten doordat we je een leerarrangement op maat aanbieden. Over de volle breedte van het vo kun je je gaan verdiepen in de leerprocessen van leerlingen. De keuze van de leerwerkplekken stem je af op je persoonlijke leer- en ontwikkelvragen en ambities.

Leerarrangementen

Het beroep van leraar leer je het beste in een omgeving waarin je veel leerlingen tegenkomt. De leerarrangementen bestaan dan ook uit verschillende leeractiviteiten die je in de context van de school uitvoert. Deze leeractiviteiten sluiten aan bij de theorie die volgens de lerarenopleiding past bij de studiefase waarin je je bevindt. Dit zijn zowel individuele activiteiten als groepsactiviteiten. De individuele activiteiten hebben vaak de vorm van leerwerktaken. Bij de groepsactiviteiten zijn collegiaal leren en intervisie vaste onderdelen. Leren van en met elkaar is namelijk heel belangrijk in de AOS Zuidoost-Brabant. Het voordeel van een leerarrangement is dat je je eigen keuzes kunt maken.

Leerwerktaken

Als AOS-student ga je leerwerktaken uitvoeren. Dit zijn samenhangende opdrachten waarin je je individuele competenties verder gaat ontwikkelen. Ze geven je inzicht in je sterke en minder sterke eigenschappen. De leerwerktaken:

  • zijn persoonlijke activiteiten die je vastlegt in leerwerkplannen;
  • sluiten aan bij de ontwikkelingsfase waarin je je bevindt;
  • worden in de praktijk van de school uitgevoerd;
  • zijn competentiegericht;
  • sluiten aan bij de generieke en basisvakkennis en bij de literatuur die vanuit je opleiding krijgt;
  • zijn gericht op de koppeling van theorie en praktijk.

Afstudeeronderzoek

Het afstudeeronderzoek dat je als hbo-student uitvoert, heeft een relatie met onderzoeksthema’s die voor de school belangrijk zijn. Je onderzoek kan bijvoorbeeld aansluiten op eerder onderzoek van studenten of op onderzoek van docent-onderzoekers. In de kennismakings- en sollicitatiegesprekken komen die onderzoeksthema’s al aan bod.

Tijdens de eerdere fases van de bacheloropleiding word je voorbereid op het doen van onderzoek en onderzoeksmatig handelen. Je krijgt leerwerktaken die elementen bevatten die enerzijds gericht zijn op het aanleren van je basisonderzoeksvaardigheden en anderzijds op het ontwikkelen van de onderzoekende houding die kenmerkend is voor de leraar van de 21e eeuw.

De rol van onderzoek

Voor zowel studenten als gediplomeerde docenten is het belangrijk om met een onderzoekende houding in het werk te staan. Meer informatie vind je op de pagina De rol van onderzoek.

Schooloverstijgende modules

De AOS Zuidoost-Brabant biedt schooloverstijgende modules over maatschappelijke onderwerpen aan die bijdragen aan je algemene professionele vorming.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO