Waar staan we voor?

De AOS Zuidoost-Brabant leidt leraren op en zorgt ervoor dat zij zich tijdens hun loopbaan kunnen blijven ontwikkelen. Daardoor zijn leraren in staat om in te spelen op de steeds sneller veranderende leerbehoeften van leerlingen in onze dynamische wereld.

Visie op samen opleiden

Binnen de AOS Zuidoost-Brabant werken de partners samen op basis van een gedeelde visie op de school als lerende gemeenschap. Samen stellen wij studenten, leraren en opleiders in staat om het beste uit de leerlingen en zichzelf te halen. Zowel studenten als docenten leren hoe zij leerlingen optimaal kunnen ondersteunen in hun leerproces. Het inspelen op de veranderende leerbehoeften van leerlingen zien wij als onze maatschappelijke opdracht. Deze opdracht is leidend voor het handelen in alle lagen van de onderwijsorganisatie.

Didactisch concept

Aan onze visie koppelen wij een didactisch concept voor het samen opleiden van studenten. Het berust op de volgende uitgangspunten:

  • professionele ontwikkeling en zelfsturing;
  • werkplekleren, authentieke context benutten;
  • onderzoekend leren - systematisch reflecteren;
  • leren van en met elkaar.

Wij bieden onze studenten leerarrangementen aan, waarin zij de voor het leraarsvak benodigde competenties ontwikkelen. Studenten kunnen zich deze competenties eigen maken in alle toekomstige beroepsrollen en in uiteenlopende schoolsituaties.

Opleidingsplan

Meer informatie vind je in het opleidingsplan, dat te vinden is op de downloadpagina.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO