Zorg voor kwaliteit

De AOS Zuidoost-Brabant werkt met een kwaliteitszorgplan dat is vastgesteld door alle deelnemende partners. Met dit plan waarborgen we dat de streefdoelen van de opleidingsschool worden gerealiseerd en regelmatig worden geëvalueerd. De Inspectie van het Onderwijs ziet toe op de kwaliteit van de scholen die participeren in de opleidingsschool. De kwaliteit van de opleidingsschool wordt getoetst door de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Het toetsingskader van de NVAO, het OMO-keurmerk en het opleidingsplan van de AOS Zuidoost-Brabant geven richting aan de inhoud van de kwaliteitszorg.

Biomonitor

Scholen hanteren de biomonitor als instrument in de gesprekscyclus voor functioneren en beoordelen. De bijdrage van elke individuele medewerkers die betrokken is bij de opleidingsschool wordt geëvalueerd. Deze evaluaties worden ook meegenomen in deze gesprekscyclus.

Betrokkenen bij de kwaliteitszorg

In het kwaliteitszorgbeleid en de jaarlijkse PDCA-cyclus ‘kwaliteitszorg’ betrekken we alle studenten, werkplekbegeleiders en opleiders en vragen naar hun bevindingen. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor verbeter- en vervolgacties.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO