Jouw rol als leraar

Met jouw kennis en ervaring als vertrekpunt ga je met studenten en ervaren collega's onderzoeken, reflecteren en experimenteren. Zo ervaar je nieuwe invalshoeken en krijg je nieuwe inzichten.

 

Jouw ontwikkelroute: werken aan je professionele ontwikkeling

In de dagelijkse praktijk van een leraar is er vaak weinig tijd om met andere collega’s na te denken over en te werken aan goed onderwijs. Het leeratelier is een inspirerende leerplek waar dat wél mogelijk is. Elke week is er tijd en ruimte om met collega’s van andere scholen en studenten in de laatste fase van hun opleiding samen te komen om er te leren over en te werken aan goed onderwijs.

Interessante bronnen in de vorm van literatuur, inbreng van experts, bezoeken aan scholen en opleidingen, gesprekken met leerlingen en met professionals van binnen en buiten het onderwijs geven aanleiding tot verschillende ontwikkelvragen. In het leeratelier worden deze vragen uitgezocht. Nieuwe ideeën worden uitgewerkt en vervolgens toegepast in de eigen praktijk.

Dit proces van samenwerkend leren wordt begeleid door de atelierbegeleider, een expert van de lerarenopleiding.

Het samen leren vanuit verschillende perspectieven verrijkt het leren van iedere deelnemer, zo wijst de ervaring uit: niet alleen voor de deelnemers zelf maar ook voor de school. De inzichten en producten uit het leeratelier helpen de deelnemers uit het leeratelier vooruit en kunnen ook anderen in de school verder helpen.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO