Plek binnen opleiding en stage

OMO-scholen fungeren als stageschool voor de deelnemende studenten.

De instituutsopleider van de lerarenopleiding van de student, die betrokken is bij de stageschool, blijft verantwoordelijk voor de coördinatie van de begeleiding en de beoordeling van zijn of haar studenten.
De werkplekbegeleider, de schoolopleider en onderzoekscoördinator van de stageschool hebben elke een eigen rol in de begeleiding van hun collega in opleiding.


Voor de studenten valt deelname aan de leerateliers binnen de onderwijs- en examenreglementen (OER) van de opleidingen waar ze ingeschreven zijn. De studeerbaarheid wordt bewaakt in overleg met de examencommissies van de betreffende opleidingen.

Voor onderzoek door de studenten gelden wat betreft studiebelasting en criteria de richtlijnen van de eigen opleiding. Deelnemende leraren die in het kader van het leeratelier onderzoek doen worden hiervoor gefaciliteerd volgens afspraken binnen de eigen school /AOS.

Deelname aan het leeratelier leidt tot een certificaat.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO