Organisatie

De AOS West-Brabant is één van de vier academische opleidingsscholen binnen Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Deze opleidingsscholen zijn in het leven geroepen vanuit de ambitie een substantiële bijdrage te leveren aan het opleiden van leraren. Bovendien hebben wij de overtuiging dat de professionele ontwikkeling van de leraar een doorlopende leerlijn is die niet stopt bij het behalen van zijn bevoegdheid. En dat is de reden waarom wij deze opleidingsscholen in het leven hebben geroepen. Kortom: De AOS West-Brabant biedt docenten de mogelijkheid om zich tijdens hun hele actieve loopbaan professioneel verder te ontwikkelen.

Waar zijn we actief?

De AOS in Brabant bestaat uit vier regio's: Noordoost, Zuidoost, Midden en West. 

West-Brabant werkt samen met vijf verschillende eerste- en tweedegraads opleidingen. Met welke scholen West-Brabant samenwerkt, is te zien onder Wie zijn we

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO