Opleiden in de school

Een groot deel van het opleiden in de school bestaat uit het opdoen van ervaring in onderwijssituaties. Het deskundig opleiden, begeleiden en beoordelen van studenten in de school is daarom erg belangrijk. De AOS Noordoost-Brabant werkt continu aan de inhoudelijke bekwaamheid en de relationele en communicatieve vaardigheden van de vakmensen die hun praktijkervaring en expertise onderwijservaring met onze studenten delen.

Begeleidingsvaardigheden

Om onze studenten optimaal te begeleiden, vragen wij van alle werkplekbegeleiders dat ze hiervoor zijn opgeleid. Door het volgen van cursussen en verschillende modules verwerven ze de deskundigheid die ze nodig hebben om studenten goed te begeleiden. Deze cursus bieden wij ‘in company’ aan, zodat iedereen over dezelfde basisvaardigheden beschikt. Hiervoor ontvangen zij een certificaat.

Schoolopleiders

Elke schoolopleider (SO) is gecertificeerd door de lerarenopleiding en volgt regelmatig cursussen om zijn of haar vaardigheden als SO te vergroten. Schoolopleiders nemen deel aan de netwerkbijeenkomsten van instituuts- en schoolopleiders en gaan naar conferenties van de opleidingen of landelijke instellingen.

Werkplekbegeleiders

De werkplekbegeleider (WB) begeleidt de student op de werkplek. Voorafgaand aan een leertraject organiseren de schoolopleiders voorbereidingsbijeenkomsten voor de werkplekbegeleiders. Tijdens deze bijeenkomsten bepreken de schoolopleiders de specifieke opleidingscomponenten en -accenten die bij een leertraject horen. Zo worden de werkplekbegeleiders voorbereid op hun rol als opleider van studenten in de school.

Ervaringen en kennis uitwisselen

De opleidingen organiseren vakdidactische bijeenkomsten voor vakexperts en werkplekbegeleiders. Op die manier kunnen zij inhoudelijke vakkennis en didactische kennis uitwisselen. Verder is het mogelijk dat sommige werkplekbegeleiders vakdidactische colleges volgen aan de lerarenopleiding. Zo blijven zij actueel geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen op de opleidingen.

Themabijeenkomsten

Per school organiseert het opleidingsteam themabijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij het opleiden van onze studenten. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken ze bijvoorbeeld het begeleiden van leerwerktaken en het toepassen van de beoordelingssystematiek. De AOS organiseert ook regelmatig een conferentie voor alle betrokkenen bij de AOS. Elke keer staat een ander thema centraal.

Bekijk binnenkort hier het cursusaanbod en de verdiepingsmogelijkheden.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO