Downloads van het project Versterking Samenwerking Lerarenopleidingen Scholen (VSLS)

Magazine Vijfmaal Sterker (maart 2017)
In dit magazine laten vijf opleidingsscholen zien hoe zij intensiever zijn gaan samenwerken en aan de slag gegaan zijn met vijf concrete thema's.
Klik hier om het bestand te downloaden

2Lesson Opbrengstgericht Werken
VSLS-reader over opbrengstgericht werken, het systematisch en doelgericht werken aan het maximaliseren van onderwijsprestaties
Klik hier om het bestand te downloaden

Omgaan met verschillen
VSLS-reader over de didactiek rond het omgaan met verschillen binnen het onderwijs
Klik hier om het bestand te downloaden

Ontwikkelactiviteiten voor startende leraren
VSLS-reader met een stalenkaart van ontwikkelactiviteiten voor startende leraren
Klik hier om het bestand te downloaden

Ouderbetrokkenheid
VSLS-reader van de leergemeenschap Pedagogisch Klimaat over ouderbetrokkenheid
Klik hier om het bestand te downloaden

Samen verantwoordelijk
VSLS-reader van de leergemeenschap Pedagogisch Klimaat over pestpreventie en het aanpakken van pestgedrag
Klik hier om het bestand te downloaden

Het stimuleren van ouderbetrokkenheid
Onderzoek en interventie van de Leergemeenschap Pedagogisch Klimaat (januari 2017)
Bekijk onderstaande video

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO