Leerarrangementen hbo-studenten

Voor de hbo-studenten bestaat de leerarrangementen uit leerwerktaken vanuit de algemene basiskennis en voor een aantal vakken ook uit vakdidactische leer-werktaken. Daaronder vallen in ieder geval het verzorgen van (delen van) lessen, het begeleiden van leerlingen in diverse onderwijssettings en onderwijsgerelateerde activiteiten.

Deze leerwerktaken zijn ontworpen in teams van vakexperts en experts van het instituut (vakdidactici, pedagogen, onderwijskundigen). De leerwerktaken van het eerste en tweede jaar stimuleren de onderzoekende houding.

Leeractiviteiten

FASE
LEER(WERK)-TAKEN
ONDERWIJS-ACTIVITEITEN
BEGELEIDING
ONDERZOEK
INTERVISIE
FASE
Propedeuse
LEER(WERK)-TAKEN
Generieke ken-nisbasis / APV
FASE
Deellessen / Kleine groepen
FASE
Individueel / Kleine groepen
ONDERZOEK
Deel van lwt
INTERVISIE
Wekelijks
FASE
Hoofdfase 1 WPL 2a
LEER(WERK)-TAKEN
GKB / APV / Vakdidactiek
FASE
Begeleide stage
FASE
Individueel / Kleine groepen
ONDERZOEK
Deel van lwt
INTERVISIE
Wekelijks
FASE
Hoofdfase 2 WPL 2b
LEER(WERK)-TAKEN
Ontwerpen lessenserie
FASE
Begeleide stage in 'eigen' klassen
FASE
(Kleine) groepen
ONDERZOEK
Voorbereiding praktijkonderzoek
INTERVISIE
Wekelijks
FASE
Eindfase
LEER(WERK)-TAKEN
Verdiepings-modules
FASE
Zelfstandige stage
FASE
Klassikale groepen
ONDERZOEK
Praktijkonderzoek / Beroepsproduct
INTERVISIE
Wekelijks
Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO