Modules

Naast het programma dat de lerarenopleiding verzorgt, biedt de AOS Noordoost-Brabant een aantal schooloverstijgende modules aan. Deze modules leren je breder te kijken naar het beroep van leraar en dragen daardoor bij aan je algemene professionele vorming.

Relevante onderwerpen

In de modules komen onderwerpen aan bod waar je op elke vo-school mee te maken krijgt, zoals het puberbrein, omgaan met lastig gedrag en oudergesprekken. Kennis van deze onderwerpen helpt je om je vak als docent goed uit te oefenen. Doordat je deze modules al tijdens je opleiding volgt, komt je goed beslagen ten ijs wanneer je straks als gediplomeerd docent aan de slag gaat.

Voorbereiden op de praktijk

In de eerste drie leerjaren zijn de theoretische modules bedoeld als voorbereiding op de praktijk. In het vierde jaar wordt dit theoretische fundament aangevuld met verdiepende thema’s die aansluiten op jouw specifieke praktijkervaring, zodat je goed voorbereid bent op de leerwerktaken die je gaat uitvoeren.

Centrale plek

De modules worden ontworpen door de schoolopleiders en instituutsopleiders binnen de AOS. Ze worden aangeboden op een van de scholen binnen de AOS Zuidoost-Brabant. Het leuke is dat je daarbij dan ook collega-studenten van andere scholen en opleidingen ontmoet. Het actuele module-aanbod vind je op de pagina Downloads voor studenten.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO