Onderzoeksbegeleiders

Onderzoeksvaardigheden ontwikkelen is een belangrijk onderdeel van de lerarenopleiding. Daarom worden onze studenten zowel ondersteund door onderzoeksbegeleiders die verbonden zijn aan de vo-scholen als door onderzoeksbegeleiders die verbonden zijn aan de lerarenopleidingen.

Begeleiding onderzoek

Een onderzoekende houding is voor (aanstaande) leraren heel belangrijk. Daarom wordt daar tijdens je opleiding binnen de AOS veel aandacht aan besteed. Bij het uitvoeren van de onderzoeksopdrachten in de eindfase van de opleiding word je ondersteund door de onderzoeksbegeleider van de school. Hij of zij helpt je bij het selecteren van een relevant onderzoeksthema, wijst je de weg op gebeid van onderzoek en geeft feedback op de onderzoeken van studenten en docenten. Soms vervult de werkplekbegeleider ook de rol van onderzoeksbegeleider. 

Ondersteuning vanuit de opleiding

Ook vanuit de opleiding krijg je hulp bij de uitvoering van je onderzoek. De onderzoeksbegeleider die verbonden is aan de lerarenopleiding begeleidt je bij de onderzoeksmethodiek voor praktijkgericht onderzoek. Deze onderzoeksbegeleider beoordeelt samen met een tweede beoordelaar de resultaten van de onderzoeken.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO