Leerarrangementen WO-studenten

Voor studenten van de ULT is er een eenjarig opleidingsprogramma dat opleidt tot eerstegraads startbekwame docent. De onderdelen van dit programma zijn algemene didactiek, vakdidactiek, ‘opleiden in de school’ en masterclasses. Uitgangspunt hierbij is hoe je het leren van leerlingen optimaal kunt bevorderen door middel van uitdagend onderwijs. 

Verbinding theorie en praktijk

Het opleidingsprogramma maakt steeds een verbinding tussen theorie en praktijk. De vakken algemene didactiek en vakdidactiek bieden voornamelijk een theoretisch kader voor de praktijk. Bij het onderdeel 'Opleiden in de school' en ook in de masterclasses staat de (les)praktijk centraal. Studenten worden uitgedaagd een persoonlijke verbinding te leggen tussen theorie en praktijk. Studenten leggen hun ontwikkeling vast in een stageportfolio.

Onderwijsprogramma

Het opleidingsprogramma van de ULT vind je op de pagina downloads voor studenten

Door internetbureau ROQUIN © 2023 AOS-OMO