Opleidingsteam

De AOS Midden-Brabant besteedt veel aandacht aan de deskundigheid en de didactische vaardigheden van de onderwijsprofessionals die onze studenten in de school opleiden. Daarom beschikt iedere AOS-school over eigen opleidingsteams.

  • Het team voor de studenten van de Fontys Lerarenopleiding Tilburg bestaat uit de werkplekbegeleider, de schoolopleider en een begeleider van FLOT (instituutsbegeleider). 
  • Het team voor de studenten van de Universitaire Lerarenopleiding Tilburg (ULT) bestaat uit de werkplekbegeleider, de schoolopleider en de vakdidacticus van de ULT.

Deze teams zijn verantwoordelijk voor de begeleiding, opleiding en beoordeling van de studenten.

Begeleiding op maat

In de programmabeschrijvingen voor de studenten staat beschreven welke rol ieder lid van het opleidingsteam heeft in de begeleiding. De werkbegeleider is de eerste begeleider. Hij of zij stemt in overleg met de schoolopleider en de instituutsbegeleider, met de student af hoe hij begeleid wil worden. Zo kun je begeleiding op maat krijgen. De lijnen binnen de school zijn kort. Dat betekent dat je bij eventuele problemen en vragen snel bij het opleidingsteam terecht kunt. 

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO