De rol van onderzoek

Zowel voor studenten als voor gediplomeerde docenten is het belangrijk om met een onderzoekende houding in het werk te staan. Door systematisch stil te staan bij vragen of problemen uit de praktijk, maak je je een onderzoekende houding eigen en doe je inzichten op die je meteen kunt toepassen. 

Schoolgebonden onderzoek

Binnen de AOS Zuidoost-Brabant doen studenten en docenten schoolgebonden onderzoek. Dit doen ze omdat het goed is voor hun eigen professionele ontwikkeling én voor de ontwikkeling van de school. Het onderzoek is gericht op de onderwijspraktijk van de (aanstaande) leraar. Door zelf onderzoek te doen naar problemen en vragen uit de praktijk, ontwikkel je een onderzoekende en reflecterende houding. Dat helpt je als onderwijsprofessional om de ontwikkelingen te volgen en zelf een actieve bijdrage te leveren aan goed onderwijs.

Onderzoeksagenda's

De AOS Zuidoost-Brabant heeft een onderzoeksagenda met thema’s die voor de hele AOS relevant zijn. Het leren van de leerling is het overkoepelende thema van de onderzoeksagenda. Het onderzoek dat studenten en docenten uitvoeren, past binnen deze onderzoeksagenda. Tevens is het onderzoek toegespitst op de vragen en problemen binnen de school. Onderzoek past dus ook binnen de schoolspecifieke onderzoeksagenda, die is gebaseerd op de beoogde schoolontwikkeling zoals beschreven in het schoolplan.

Docent-onderzoekers

Docent-onderzoekers zijn onderwijsprofessionals die onderzoek doen naar probleemsituaties in hun eigen klassen- of schoolpraktijk. Op deze manier verbeteren zij het onderwijs op hun school. Dit vraagt om specifieke competenties. Om onderzoeksvaardig te worden, nemen ze deel aan de cursus ‘onderzoeksvaardigheden’. Ook kunnen ze worden begeleid door deskundigen van de lerarenopleidingen. Docent-onderzoekers geven feedback op het onderzoek van collega-docenten.

 

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO