Waar staan we voor?

De opdracht van de samenwerkende partners in de AOS Noordoost-Brabant is om leraren op te leiden en blijvend te stimuleren en ondersteunen in hun professionele ontwikkeling tijdens hun loopbaan. Zo kunnen zij altijd inspelen op de veranderende leerbehoeftes van leerlingen als gevolg van veranderingen in de wereld om ons heen.

Visie op samen opleiden

De AOS Noordoost-Brabant werkt vanuit een visie die we met alle partners delen: de ontwikkeling van de school tot een lerende gemeenschap. Samen stellen wij studenten, leraren, en opleiders in staat om het beste uit de leerlingen te halen. Zowel studenten als docenten leren hoe zij leerlingen optimaal kunnen ondersteunen in hun leerproces. Het aanpassen aan de veranderende leerbehoeftes van leerlingen zien wij als onze maatschappelijke opdracht. Deze opdracht is leidend voor het handelen in alle lagen van de onderwijsorganisatie.

Didactisch concept

Aan onze gezamenlijke visie koppelen wij een didactisch concept voor het samen opleiden van studenten. Reflecteren en theorievorming zijn hierin de verbindende factor. Wij bieden onze studenten leerarrangementen aan, waarin het ontwikkelen van de benodigde competenties centraal staat. Studenten kunnen deze competenties verwerven door in diverse schoolsituaties vertrouwd te raken met de diverse beroepsrollen van de leraar.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO