Opleidingsprogramma

Voor een goede verbinding tussen theorie en praktijk biedt de AOS Noordoost-Brabant leerarrangementen aan. Deze arrangementen prikkelen de studenten om op hun leerproces te reflecteren en zelf onderzoek te doen. De theoretische basis die je opdoet op het opleidingsinstituut kun je toepassen, uitdiepen en evalueren binnen de context van de opleidingsschool. Deze praktijkervaringen kunnen weer inspireren tot verdere theoretische verdieping.

Leerarrangementen

Een leerarrangement bestaat uit verschillende leeractiviteiten die je in de context van de school uitvoert. In de omgeving waar je veel leerlingen tegenkomt, kun je het beroep van leraar goed leren. Deze leeractiviteiten sluiten aan bij de theorie die volgens de opleidingsinstituten horen bij de studiefase waarin jij je bevindt. Dit zijn zowel individuele activiteiten als groepsactiviteiten. De individuele activiteiten hebben vaak de vorm van  leerwerktaken. Bij de groepsactiviteiten zijn collegiaal leren en intervisie vaste onderdelen. Het leren van en met elkaar is namelijk heel belangrijk.

Leerwerktaken

Als AOS-student krijg je te maken met leerwerktaken. Dit zijn geen losstaande opdrachten, maar deze taken zijn bedoeld om jouw individuele competenties verder te ontwikkelen. Je krijgt inzicht in je sterke en minder sterke eigenschappen. Deze taken:

  • zijn persoonlijke activiteiten die je vastlegt in leerwerkplannen;
  • sluiten aan bij je ontwikkelingsfase;
  • voer je in de praktijk van de school uit;
  • zijn competentiegericht;
  • sluiten aan bij de generieke- en basisvakkennis en bij de literatuur die je vanuit je opleiding krijgt;
  • zijn gericht op de koppeling tussen theorie en praktijk.

Afstudeeronderzoek

Het afstudeeronderzoek heeft een relatie met de onderzoekthema’s van de school. Ze sluiten aan op eerder onderzoek van studenten of op onderzoek van docentonderzoekers. In de kennismakings- en sollicitatiegesprekken komen die onderzoeksthema’s aan bod. In eerdere fases van je bacheloropleiding worden onderzoekselementen vooral benut voor het eigen maken van de onderzoekende houding en het aanleren van basis onderzoeksvaardigheden. Deze aspecten zijn in de leer(werk)taken geïntegreerd.

De rol van onderzoek

Het is zowel voor onze studenten als voor gediplomeerde docenten belangrijk om met een onderzoekende houding in het werk te staan. Meer informatie vind je op de pagina De rol van onderzoek.

Schooloverstijgende modules

De AOS Noordoost-Brabant biedt schooloverstijgende modules over maatschappelijke onderwerpen aan die bijdragen aan je algemene professionele vorming.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO