Organisatie

De AOS Zuidoost-Brabant is één van de vier academische opleidingsscholen binnen Ons Middelbaar Onderwijs (OMO). Deze opleidingsscholen zijn in het leven geroepen vanuit de ambitie een substantiële bijdrage te leveren aan het opleiden van leraren. Bovendien hebben wij de overtuiging dat de professionele ontwikkeling van de leraar een doorlopende leerlijn is die niet stopt bij het behalen van zijn bevoegdheid. En dat is de reden waarom wij deze opleidingsscholen in het leven hebben geroepen. Kortom: AOS Zuidoost-Brabant biedt docenten de mogelijkheid om zich tijdens hun hele actieve loopbaan professioneel verder te ontwikkelen.

Waar zijn we actief?

De AOS in Brabant bestaat uit vier regio's: Noordoost, Zuidoost, Midden en West. Regio Midden bestaat uit twee subregio's, namelijk Den Bosch en Tilburg. In totaal wordt er samengewerkt met vijf verschillende eerste- en tweedegraads opleidingen. Met welke opleidingen en welke scholen regio Zuidoost samenwerkt, is te zien onder...

Door internetbureau ROQUIN © 2023 AOS-OMO