Organisatiestructuur AOS Midden-Brabant

AOS MB ontwikkelt zich naar een leernetwerk. Een leernetwerk waarin 4 kernwaarden centraal staan: samen leren, samen onderzoeken en ontwikkelen, samen werken en samen verantwoordelijkheid nemen. Om onze doelen te realiseren kennen we onderstaande overleg- en werksituaties. In ieder overleg participeren medewerkers van verschillende organisaties.

7. Stuurgroepen AOS DB en AOS T
6. Kernteam, Netwerk Coördinatoren Onderzoek en Werkgroep Voortgezette Professionalisering
5. Ontwikkelteams AOS DB en AOS T
4. Schoolopleiders/Instituutsopleiders
3. Werkplekbegeleiders
2. Studenten
1. Leerlingen

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO