De rol van onderzoek

Het is zowel voor onze studenten als voor gediplomeerde docenten belangrijk om met een onderzoekende houding in het werk te staan. Door systematisch stil te staan bij vragen of problemen uit de praktijk, ontwikkel je een onderzoekende houding en doe je inzichten op die je meteen kunt toepassen.

Schoolgebonden onderzoek

Binnen de AOS Noordoost-Brabant doen studenten en docenten schoolgebonden onderzoek. Onderzoek draagt namelijk bij aan de eigen professionele ontwikkeling en aan de ontwikkeling van de school. Het onderzoek is gericht op de onderwijspraktijk van de (aanstaande) leraar. Door zelf onderzoek te doen naar problemen en vragen uit de praktijk ontwikkel je een onderzoekende en reflecterende houding. Dat helpt je als onderwijsprofessional om de ontwikkelingen te volgen en zelf een actieve bijdrage te leveren.

Onderzoeksagenda's

Wij werken op basis van een onderzoeksagenda. Het onderzoek dat studenten en docenten uitvoeren past binnen deze onderzoeksagenda,die is toegespitst op de vragen en problemen binnen de school. De schoolspecifieke onderzoeksagenda is gebaseerd op de schoolontwikkeling uit het schoolplan.

Docent-onderzoekers

Docent-onderzoekers zijn onderwijsprofessionals die onderzoek doen naar probleemsituaties in hun eigen klassen- of schoolpraktijk. Op deze manier verbeteren zij het onderwijs op hun school. Dit vraagt om specifieke competenties. Om onderzoeksvaardig te worden, nemen ze deel aan de cursus ‘onderzoeksvaardigheden’. Ook kunnen ze begeleid worden door deskundigen van de opleidingen. Tijdens ‘critical friend’ bijeenkomsten krijgen de docentonderzoekers feedback op hun onderzoek van collega-docenten.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO