Informatie voor een goede stageplek

Collega-studenten die al stage liepen delen via onze social media kanalen hun persoonlijke ervaringen:

Stageplaatsen in de regio Zuidoost-Brabant

Wil jij groeien in het beroep van leraar in een inspirerende leeromgeving? Loop dan stage op één van de scholen van Academische Opleidingsschool Zuidoost-Brabant. Een team van opleiders en praktijkexperts staat klaar om jou - als collega’s in opleiding - in de hoofd- of eindfase van je opleiding een passende opleidingsplaats te bieden. Er zijn meer dan 60 plekken en voor vrijwel ieder schoolvak is er ruimte. Neem bij belangstelling contact op met de schoolopleider van de betreffende school. Klik hier voor de contactgegevens.

ALFRINKCOLLEGE IN DEURNE
 
 
 
2e gr. alg. economie
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Engels
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. geschiedenis
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. natuurkunde
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Nederlands
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. wiskunde
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. maatschappijleer
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage (deeltijd)
 
 
 
ALOYSIUS / DE ROOSTEN IN EINDHOVEN
 
 
 
2e gr. alg. economie
3e lj. HF2 (sep-feb)
 
2e gr. Engels
3e lj. HF2 (sep-feb)
 
2e gr. geschiedenis
4e lj. afstudeerstage (sep-jul)
 
 
 
DE SPRONG IN DEURNE
 
 
 
2e gr. science & technology
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
 
 
Helder
 
 
 
2e gr. Engels
3e lj. HF2 (sep-feb)
 
 
 
HUB VAN DOORNE IN DEURNE
 
 
 
2e gr. wiskunde
3e lj. HF2 (sep-feb)
 
2e gr. maatschappijleer
4e lj. afstudeerstage (sep-jul)
 
2e gr. Engels
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. gezondh & welz (GWZ)
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. natuurkunde
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. wiskunde
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
 
 
PEELLANDCOLLEGE IN DEURNE
 
 
 
2e gr. Nederlands
4e lj. afstudeerstage (sep-jul)
 
2e gr. biologie
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. natuurkunde
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. scheikunde
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. wiskunde
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
 
 
RYTHOVIUS COLLEGE IN EERSEL
 
 
 
2e gr. aardrijkskunde
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. alg. economie
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. biologie
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Duits
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Engels
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Frans
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. geschiedenis
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. levensbeschouwing
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. maatschappijleer
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Nederlands
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. wiskunde
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
 
 
SG WERE DI IN VALKENSWAARD
 
 
 
2e gr. Duits
3e lj. HF2
 
2e gr. Engels
3e lj. HF2
 
2e gr. levensbeschouwing
3e lj. HF2
 
2e gr. Wiskunde
3e lj. HF2
 
2e gr. bedrijfseconomie
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. biologie
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Engels
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. geschiedenis
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. natuurkunde
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. wiskunde
4e lj. afstudeerstage
 
 
 
SINT JORISCOLLEGE IN EINDHOVEN
 
 
 
2e gr. geschiedenis
3e lj. HF2
 
2e gr. levensbeschouwing
3e lj. HF2
 
2e gr. geschiedenis
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. scheikunde
4e lj. afstudeerstage
 
 
 
VAKCOLLEGE EINDHOVEN IN EINDHOVEN
 
 
 
2e gr. gezondh. & welz. (GWZ)
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. wiskunde
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
 
 
VAN MAERLANTLYCEUM IN EINDHOVEN
 
 
 
2e gr. Engels
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Frans
4e lj. afstudeerstage
 
 
 
SONDERVICK COLLEGE EINDHOVEN
 
 
 
2e gr. wiskunde
3e lj. HF2 (sep-feb)
 
2e gr. wiskunde
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. geschiedenis
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Nederlands
4e lj. afstudeerstage
 
 
 
VARENDONCKCOLLEGE IN ASTEN
 
 
 
2e gr. alg. economie
3e lj. HF2
 
2e gr. Duits
3e lj. HF2
 
2e gr. Duits
3e lj. HF2
 
2e gr. Engels
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. geschiedenis
3e lj. HF2
 
2e gr. levensbeschouwing
3e lj. HF2
 
2e gr. natuurkunde
3e lj. HF2
 
2e gr. geschiedenis
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. scheikunde
4e lj. afstudeerstage
 
 
 
VARENDONCKCOLLEGE IN SOMEREN
 
 
 
2e gr. Duits
3e lj. HF2
 
2e gr. Engels
3e lj. HF2
 
2e gr. biologie
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. aardrijkskunde
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. alg. economie
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 

Samen opleiden voor, in en met de beroepspraktijk

AOS Zuidoost-Brabant is een netwerk van scholen voor voortgezet onderwijs en verschillende docentopleidingen. Ze werken intensief samen bij het opleiden van leraren. Drie processen staan daarbij centraal: samen opleiden, samen ontwikkelen en samen onderzoeken. In de opleidingsschool benutten studenten, docenten elkaars krachten en kwaliteiten om zich te ontwikkelen. Pedagogisch-didactische inzichten vertalen ze naar de onderwijs- en opleidingspraktijk. Dat alles is gericht op het leren van leerlingen. De lerende dialoog: het leren van en met elkaar is daarbij heel belangrijk.

Welke mogelijkheden biedt dit voor aanstaande leraren die kiezen voor AOS Zuidoost Brabant?

De eigen leerroute staat centraal

Ons doel is maatwerk voor studenten. Daarom organiseren we veel en diverse leersituaties.  Dat vinden we belangrijk, omdat we ernaar streven dat aanstaande leraren hun eigen talenten verder ontwikkelen en dat ze als leraar ook de talenten van alle leerlingen tot ontplooiing kunnen laten komen. Dan mag je geen one-trick-pony zijn, maar moet je iets weten van bijvoorbeeld gepersonaliseerde leertrajecten, keuzewerktijd, natuurlijk leren en praktijkleren. De eigenheid van de verschillende scholen draagt bij aan de leermogelijkheden. Zo zitten in het netwerk scholen met een cultuurprofiel, een sportprofiel en een internationaliseringsprofiel.

“Zowel mijn werkplekbegeleider als mijn andere collega’s behandelen mij als een ware collega. Er is onderling veel respect en men staat open om met mij in discussie te gaan over onderwijs.”

Wil je meer leren over onderzoekend en ontdekkend leren? Dat kan heel goed binnen AOS Zuidoost Brabant. Aandacht voor leerlingen met specifieke leervragen? Ook daarvoor zijn er binnen de AOS veel experts die jou verder kunnen helpen.

Je ontdekt nog eens wat binnen AOS Zuidoost-Brabant - Max Schepers
“Binnen AOS Zuidoost-Brabant ontmoet ik studenten en docenten van allerlei scholen én ik zie verschillende onderwijstypen. Elk schooltype en iedere collega brengen kennis en inzichten mee. Die delen, overdenken en meenemen; daar leer ik enorm veel van.”

De drie o’s van de AOS Zuidoost-Brabant

Ondernemen, ontwerpen en onderzoeken zijn de drie o’s van AOS Zuidoost Brabant. We nodigen je uit om zelf initiatief te nemen om de kansen en mogelijkheden die jij ziet te benutten voor jouw ontwikkelingstraject. Dat past bij ons idee over onderwijs: Het moet interessant en uitdagend zijn en blijven voor de leerlingen, maar ook voor de (aanstaande) leraren die hen begeleiden. Creativiteit, innovatie en inspiratie zijn daarbij belangrijke ingrediënten. En als die dan aansluiten bij wat je zelf wilt ontdekken en ontwerpen, krijg je een interessant mix.

AOS Zuidoost-Brabant organiseert groepsbijeenkomsten. Soms gaan die over interessante thema’s, zoals docentrollen en interactiestijlen, en soms wordt er samengewerkt tijdens werkbijeenkomsten. Een aantal keren per jaar organiseren we inspiratiebijeenkomsten, waar aankomende leraren van verschillende scholen samenkomen met experts uit de praktijk, met leerlingen en met collega’s, om in workshops en ontmoetingen elkaar te inspireren over goed en uitdagend onderwijs.

Groot voorstander van differentiatie - Bram Smits
“In mijn eerste echte stage merkte ik al snel dat het niet werkt om alle leerlingen op dezelfde manier te benaderen. Daarom heb ik ervoor gekozen om het thema differentiatie uit te diepen. Wat is het, wat zijn de mogelijkheden en wat brengt het? Consequent gedifferentieerd onderwijs aanbieden is moeilijk, maar in mijn visie wel noodzakelijk. Geweldig dat er ruimte is om dat te onderzoeken. Zo leren mijn collega-studenten en ik steeds beter anticiperen op al die verschillende leerlingen. Je zou kunnen zeggen dat ik onderwijs op maat krijg aangeboden, om maatwerkonderwijs aan te kunnen bieden."

Het leeratelier

Voor studenten in de afstudeerfase of voor masterstudenten biedt het leeratelier bijzondere leermogelijkheden. Als je deelneemt in een leeratelier kom je wekelijks samen met een groepje leraren, afkomstig van verschillende scholen uit de AOS Zuidoost-Brabant en collega-studenten die daar stage lopen.

Leervragen van de deelnemers staan centraal in het leeratelier. Samen op zoek gaan naar antwoorden, lessen ontwerpen en innovatieve ideeën uitproberen, dat kan allemaal in het leeratelier. Door het leeratelier wordt het mogelijk contacten te leggen met het bedrijfsleven, de kunstwereld en de wetenschap. Deelname aan het leeratelier kan je stage en je onderzoeksproducten een extra impuls geven.

Het leeratelier staat onder leiding staat van een ervaren atelierbegeleider, die nauw samenwerkt met het opleidingsteam van de stageschool.

Bij de downloads voor de studenten vind je een inspiratie- en informatiebrochure over de leerateliers.

Leeratelier is verrijking van docentenopleiding - Myrthe Vos
“In het leeratelier heb ik kennisgemaakt met Kunskapsskolan. Dat is een vernieuwend Zweeds onderwijsconcept, waarin gepersonaliseerd leren centraal staat. Het vraagt meer flexibiliteit van de docent en geeft meer eigenaarschap aan de leerling. Het is één van de nieuwe concepten die we besproken hebben. Het Leeratelier nodigt alle deelnemers uit om permanent te onderzoeken. Wat is goed, wat kan beter, welke nieuwe perspectieven zijn er en hebben die al resultaten opgeleverd? Je krijgt informatie, er zijn workshops en inspiratiedagen. Docenten en studenten delen ervaringen, tips en enthousiasme. Alle deelnemers worden er beter van en daarmee ook het onderwijs.”

“Er zijn veel mogelijkheden binnen deze AOS. Je kunt eigenlijk alles proberen wat je wilt, overal bij aanwezig zijn en op alle plekken meekijken.”

De werkplekbegeleiders

Het accent van de persoonlijke begeleiding ligt bij de werkplekbegeleiders (wpb’s). Die maken jou het meest van nabij mee. De wpb’s benaderen hun studenten ontwikkelingsgericht. Door middel van de lerende dialoog stimuleren zij hen tot onderzoekende houding en tot systematisch reflecteren. De wpb’s brengen de studenten in contact met de diverse leermogelijkheden in de school en fungeren zelf als rolmodel. Samen met de school- en instituutsopleider moedigen ze de student aan om door middel van reflectie de leereffecten te formuleren en de verbinding te leggen tussen theorie en praktijk.

Lerende dialoog - Dennis Dijkstra
“Mijn medestudenten en ik zijn voortdurend in gesprek over onze bevindingen. We verduidelijken onze opvattingen en daden, versterken elkaar en verbeteren elkaar. Vergelijkbare gesprekken heb ik met de werkplaatsbegeleider. De lerende dialoog voeren we elke dag.”

Onderzoekswerkplaatsen

Elke AOS-school heeft een onderzoekswerkplaats. Studenten en docenten onderzoeken er met de onderzoekscoördinator hoe zij het onderwijs kunnen verbeteren.

In de onderzoekswerkplaats de diepte in - Lotte Kuijpers - Afgestudeerd
“In de onderzoekswerkplaats kwamen we elke week bij elkaar met medestudenten en docenten om te werken aan onderzoek. Daarnaast kwamen we elke twee/drie weken met studenten bij elkaar, onder begeleiding van een docent van Fontys. We bezochten steeds een andere AOS-school, waar we begonnen met een rondleiding door een student die daar lesgaf. Daardoor kregen we een goede indruk van verschillende onderwijstypen en de didactische aanpak. Voor beide bijeenkomsten geldt: Het is vooral van en met elkaar leren. Je deelt ervaringen en inzichten, houdt opvattingen tegen het licht en helpt elkaar verder als nodig is. In de eerste drie jaren hebben we de basis gelegd voor het leraarschap. In ons afstudeerjaar gingen we echt de diepte in. Elke student doet twee stevige onderzoeken. Ik koos voor een onderzoek naar gedifferentieerd leren en een onderzoek naar Positive Behaviour Support. Door deze onderzoeken heb ik me verder ontwikkeld als docent.”

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO