De rol van onderzoek

Het is voor zowel onze studenten als voor gediplomeerde docenten belangrijk om met een onderzoekende houding in het werk te staan. Door systematisch stil te staan bij vragen of problemen uit de praktijk, wordt een onderzoekende houding ontwikkeld en worden inzichten opgedaan die toegepast kunnen worden.  

Schoolgebonden onderzoek

Schoolgebonden onderzoek draagt bij aan de eigen professionele ontwikkeling én aan de ontwikkeling van de school. Binnen de AOS Midden-Brabant doen studenten en docenten schoolgebonden onderzoek. Het onderzoek is gericht op de onderwijspraktijk van de (aanstaande) leraar. Door zelf onderzoek te doen naar problemen en vragen uit de praktijk ontwikkel je een onderzoekende en reflecterende houding. Dat helpt je als onderwijsprofessional om de ontwikkelingen te volgen en zelf een actieve bijdrage te leveren. 

Onderzoeksagenda's

Het leren van de leerling is het overkoepelende onderzoeksthema van de AOS Midden-Brabant. Iedere school heeft een onderzoeksagenda ontwikkeld die gebaseerd is op de beoogde schoolontwikkeling zoals verwoord in het schoolplan. Het onderzoek dat studenten en docenten uitvoeren, past binnen deze onderzoeksagenda en is dus toegespitst op de vragen en problemen binnen de school. Het onderzoek is bovendien gericht op de verbetering van de eigen onderwijspraktijk van de onderwijsprofessional. 

Netwerk Coördinatoren Onderzoek

Iedere school voor voortgezet onderwijs kent een Coördinator Onderzoek. Deze is betrokken bij de ontwikkeling van de onderzoeksagenda van de school. De Coördinator Onderzoek stimuleert, ondersteunt en draagt zorg voor kennisdeling van het onderzoek in de school waar hij werkzaam is. Daarnaast is hij lid van het Netwerk Coördinatoren Onderzoek van AOS Midden-Brabant. In dit netwerk, dat gezamenlijk met de onderzoekers van de opleidingspartners wordt vormgegeven, is aandacht voor regionale ontwikkelingen, kwaliteitscriteria, intervisie en kennisdeling. 

 

 

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO