Organisatiestructuur

In de overlegstructuur van de AOS Noordoost-Brabant zijn alle partners en scholen vertegenwoordigd. De stuurgroep bestaat uit de directeuren en rectoren van de deelnemende lerarenopleidingen en vo-scholen. De stuurgroep wordt voorgezeten door de penvoerder. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de koers van de AOS Noordoost-Brabant en stelt onder andere het opleidings- en onderzoeksplan vast.

Regiegroep

De regiegroep van de AOS zorgt ervoor dat het opleiden in de school op de verschillende locaties inhoudelijk en organisatorisch goed verloopt. De AOS-coördinator is de voorzitter van de regiegroep, die verder bestaat uit school- en instituutsopleiders.

Onderzoeksgroep

De onderzoeksgroep bestaat uit de onderzoekscoördinatoren van de vo-scholen en de onderzoeksbegeleiders uit de lerarenopleidingen. De onderzoeksgroep draagt inhoudelijk bij aan de beleidsontwikkeling voor schoolgebonden onderzoek voor studenten en leraren en coördineert de organisatie van onderzoeksactiviteiten in de school. De AOS-coördinator is ook voorzitter van de onderzoeksgroep.

Opleidingsteam

Op elke locatie geeft een opleidingsteam vorm aan het opleiden van docenten en studenten en het doen van schoolgebonden onderzoek.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO