Velon registratie

Beroepsregistratie bij de Vereniging van Lerarenopleiders (VELON) is gericht op het onderhouden en verhogen van de bekwaamheid van lerarenopleiders. Dit is een belangrijk middel om de kwaliteit van de lerarenopleidingen en opleidingsscholen - en daarmee de kwaliteit van (aanstaande) leraren - te versterken en te waarborgen. De registratie en herregistratie van lerarenopleiders moet blijvende professionalisering bevorderen. Zo laat de beroepsgroep zien dat ze gericht is op het onderhouden en verbeteren van de eigen kwaliteit en dat lerarenopleiders, opleidingsinstituten en opleidingsscholen met elkaar in dialoog zijn over de vraag wat goed opleiden inhoudt.

Visie op beroep Lerarenopleider

Voor registratie bij VELON gelden registratiecriteria. Een lerarenopleider kan zich registreren als hij de Beroepsstandaard voor lerarenopleiders onderschrijft en in relatie hiermee aantoont dat hij een visie heeft op zijn beroep als lerarenopleider’. Daarnaast moet hij adequaat functioneren op de vier door VELON opgestelde bekwaamheidsgebieden én bereid zijn zich als lerarenopleider verder te ontwikkelen aan de hand van persoonlijke professionaliseringsbehoeften.

Registratieprocedure

De registratieprocedure bestaat uit modules waarbij de lerarenopleider, afhankelijk van de mogelijkheden en wensen in de eigen context, keuzes kan maken op de onderdelen registratieroute, registratieaanvraag en beoordeling.

Registratie Velon vier jaar geldig

De beroepsregistratie is vier jaar geldig. In deze tijd werkt de geregistreerde lerarenopleider aan zijn professionele ontwikkeling. Dit wordt zichtbaar in de herregistratie waarmee de registratie steeds voor een periode van vier jaar wordt verlengd.

Meer informatie

Meer informatie over beroepsregistratie voor lerarenopleiders staat op http://www.lerarenopleider.nl/velon/

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO