Leerarrangementen hbo-studenten

Het leerarrangement voor hbo-studenten bestaat uit vier fasen. Per fase zijn de doelstellingen weergegeven in de afbeelding hiernaast. In elke fase voer je leerwerktaken uit die passen bij de ontwikkelingsfase waarin je je bevindt. In het eerste en twee jaar krijg je bijvoorbeeld een aantal leerwerktaken die je onderzoekende houding stimuleren. Een deel van de leerwerktaken sluit aan bij de algemene basiskennis die je verwerft. Een ander deel van de werktaken heeft een vakdidactisch karakter en sluit aan bij de vakken die je als leraar gaat geven. Hieronder vallen het verzorgen van (delen van) lessen, het begeleiden van leerlingen in diverse onderwijssettings en onderwijsgerelateerde activiteiten.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO