Werkplekbegeleiders

De werkplekbegeleider is je directe begeleider. Deze ervaren leraar is geprofessionaliseerd in het begeleiden van stagiairs. De werkplekbegeleider doceert ook meestal het vak waarvoor jij je onderwijsbevoegdheid wilt halen.

Aanspreekpunt

Je werkplekbegeleider is de onderwijsprofessional die rechtstreeks verantwoordelijk is voor jouw coaching en begeleiding. Dit is je directe aanspreekpunt op je werkplek. De schoolopleider en de instituutsopleider zijn je tweedelijns werkplekbegeleiders.

Jouw stage

Samen met je werkplekbegeleider bespreek je voor- en achteraf de activiteiten die je doet op school. Je bespreekt samen je ontwikkelplan, studievorderingen en je reflecties en je krijgt feedback. De werkplekbegeleider begeleidt je in de ontwikkeling van de docentenrol en helpt je bij mogelijke problemen tijdens het werkplekleren. Daarnaast is de werkplekbegeleider betrokken bij de beoordeling van het werkplekleren voor de lerarenopleiding. 

Meer info over het werkplekleren evenals de beoordeling van het werkplekleren vind je op de websites van de opleidingspartners van AOS Midden-Brabant.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO