Zorg voor kwaliteit

De AOS West-Brabant werkt met een kwaliteitszorgplan dat is vastgesteld door alle deelnemende partners. Met dit plan waarborgen we dat de streefdoelen van de opleiding gerealiseerd worden en regelmatig worden geëvalueerd. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) bewaakt de kwaliteit van het hoger onderwijs. Deze standaarden vormen de kaders voor de inhoud van onze kwaliteitszorg.

Betrokkenen bij de kwaliteitszorg

Alle betrokken studenten, werkplekbegeleiders, opleiders en begeleiders worden bij de evaluatie betrokken. De uitkomsten van de evaluatie vormen de basis voor onze verbeter- en vervolgacties.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO