Instituutsopleiders

De instituutsopleider is een lerarenopleider die namens een lerarenopleiding op een AOS werkt. Samen met de schoolopleider en de werkplekbegeleider zorgt hij ervoor dat de student goed opgeleid wordt. Samen met de mensen van de school ontwerpt hij programma’s en voert deze soms ook uit. De instituutsopleider begeleidt de studenten in de tweede lijn en hij ondersteunt de schoolopleider en de werkplekbegeleider in hun rol als opleider en begeleider. Samen met de schoolopleiders en andere instituutsopleiders is hij onderdeel van het opleidingsteam. De instituutsopleiders zijn formeel verantwoordelijk voor de beoordeling van het werkplekleren.

Door internetbureau ROQUIN © 2023 AOS-OMO