Werkplekbegeleiders

De werkplekbegeleider is je directe begeleider. Deze ervaren leraar is geschoold in het begeleiden van stagiairs. De werkplekbegeleider doceert ook meestal het vak waarvoor jij je onderwijsbevoegdheid wilt halen.

Aanspreekpunt

Je werkplekbegeleider is de onderwijsprofessional die rechtstreeks verantwoordelijk is voor jouw coaching en begeleiding. Dit is je directe aanspreekpunt op je werkplek. De schoolopleider en de instituutsopleider zijn je tweedelijns werkplekbegeleiders.

Jouw stage

Samen met je werkplekbegeleider bespreek je voor- en achteraf de activiteiten die je doet op school. Je bespreekt samen je werkplan, studievorderingen, leerwerktaken en je reflecties en je krijgt feedback. De werkplekbegeleider begeleidt je bij het ontwikkelen van je competenties als docent en helpt je bij mogelijke problemen tijdens je stage. Daarnaast schrijft de werkplekbegeleider een beoordelingsrapportage over jouw stage voor de lerarenopleiding.

De reflectiemodellen, feedbackmodellen, lesobservatieformulieren + beoordelingsrubric FLOT zijn beschikbaar op het stageportal van FLOT.
De beoordelingsformulieren ULT, handleiding WPB MDA formulier zijn beschikbaar op Blackboard van de ULT.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO