Schoolopleiders

De schoolopleider (SO) werkt voor de school waar jij stage loopt en coördineert daar het werkplekleren. Daarnaast  werkt hij of zij ook mee aan het ontwerpen en uitvoeren van onderwijsprogramma’s en is verder verantwoordelijk voor kwaliteit van het programma en de begeleiding en de kennisdeling binnen de school.

Jouw begeleiding

Op de (academische) opleidingsschool (AOS) worden studenten primair begeleid door een werkplek-begeleider. Hij of zij is jouw dagelijkse begeleider en aanspreekpunt. De schoolopleider  begeleidt in de tweede lijn. Hij of zij organiseert het werkplekleren en zorgt voor de inhoudelijke begeleiding van de werkplekbegeleiders. Samen met de werkplekbegeleider adviseert de schoolopleider over de beoordeling van jouw stage. Daarnaast stemt hij of zij de leertrajecten af met de lerarenopleiding en draagt bij aan kennisdeling en de kwaliteit van het onderwijs en het opleiden van onderwijsprofessionals in zijn of haar school. De schoolopleiders zijn samen met de instituutsopleiders lid van het opleidingsteam van de AOS.

Meer weten?

Wil je meer weten over de taken van de schoolopleider? Download dan de uitgebreide functieomschrijving via de pagina downloads voor opleiders.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO