Opleiden in de school

Studenten van de AOS Zuidoost-Brabant doen binnen de school ervaring op in verschillende onderwijssituaties. Het is belangrijk dat zij hierbij goed opgeleid, begeleid en beoordeeld worden. De AOS Zuidoost-Brabant zet daarom goed geschoolde vakmensen in, die hun praktijkervaring en expertise met de studenten delen. Daarbij zorgen we ervoor dat onze vakmensen hun inhoudelijke bekwaamheid en relationele en communicatieve vaardigheden blijven ontwikkelen. 

Begeleidingsvaardigheden

De werkplekbegeleiders worden optimaal voorbereid op hun taken. Zij behalen hun certificaat tijdens de basiscursus werkplekbegeleider. Deze cursus wordt binnen de AOS Zuidoost-Brabant gegeven, zodat al onze werkplekbegeleiders over dezelfde basisvaardigheden beschikken. De werkplekbegeleiders ontwikkelen hun vaardigheden en deskundigheid verder in cursussen en modules.

Schoolopleiders

Elke schoolopleider (SO) is gecertificeerd door de lerarenopleiding en volgt regelmatig cursussen om zijn of haar vaardigheden als SO te vergroten. Bovendien nemen schoolopleiders deel aan de netwerkbijeenkomsten van instituuts- en schoolopleiders en bezoeken zij conferenties van de opleidingen of landelijke instellingen.

Werkplekbegeleiders

De naam zegt het al: de werkplekbegeleider (WB) begeleidt de student op de werkplek. Voorafgaand aan een leertraject organiseren de schoolopleiders voorbereidingsbijeenkomsten voor de werkplekbegeleiders. Tijdens deze bijeenkomsten bepreken de schoolopleiders de specifieke opleidingscomponenten en -accenten die bij het leertraject horen. Zo worden de werkplekbegeleiders voorbereid op hun rol als begeleider en opleider van studenten in de school.

Ervaring en kennis uitwisselen

De opleidingen organiseren vakdidactische bijeenkomsten waar vakexperts en werkplekbegeleiders inhoudelijke vakkennis en didactische kennis uitwisselen. Verder is het mogelijk dat sommige werkplekbegeleiders vakdidactische colleges volgen aan de lerarenopleiding. Zo blijven zij actueel geïnformeerd over nieuwe ontwikkelingen binnen de opleidingen.

Themabijeenkomsten

Per school organiseert het opleidingsteam themabijeenkomsten voor ieder die betrokken is bij het opleiden van onze studenten. Tijdens deze bijeenkomsten worden bijvoorbeeld het begeleiden van leerwerktaken en het toepassen van de beoordelingssystematiek besproken. De AOS Zuidoost-Brabant organiseert ook regelmatig een conferentie voor alle onderwijsprofessionals die betrokken zijn bij de AOS. Elke keer staat een ander thema centraal.

Bekijk hier binnenkort het cursusaanbod en de verdiepingsmogelijkheden.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO