Docent worden in het voortgezet onderwijs

Wil jij docent worden in het voortgezet onderwijs? Dit mooie vak leer je het beste in de praktijk. Als student van de eerste- of tweedegraads lerarenopleiding ben je welkom op de AOS Zuidoost-Brabant. In onze dynamische, inspirerende leeromgeving doe je relevante ervaring op. Die ervaring verbinden we met theoretische en praktische kennis. Daarnaast ontwikkel je zelfregulatieve vaardigheden: je leert optimaal gebruik te maken van je ervaringen zodat je jezelf steeds kunt blijven ontwikkelen.

Het werkplekleren op de AOS Zuidoost-Brabant laat je kennismaken met verschillende aspecten en rollen uit de onderwijspraktijk. Leidend hierbij zijn de persoonlijke leerdoelen en ambities die je formuleert in je leerwerkplan. Wat heb jij in je leerproces nodig om je ambities waar te kunnen maken? We bespreken het graag met je, want zo blijven we van en met elkaar leren!

Tweedegraads studenten

Het werkplekleren voor de tweedegraads lerarenopleiding sluit aan bij de leerdoelen die je in de verschillende fasen van de studie moet bereiken. De leerwerktaken die je uitvoert, worden geleidelijk aan complexer. Daarnaast krijg je steeds meer verantwoordelijkheden die bij het beroep van leraar horen. Zo groei je in het leraarsvak.

Eerstegraads studenten

Universitaire studenten volgen een compact programma van een jaar. Als universitaire student heb je hierbij de keuze uit twee trajecten: het reguliere mastertraject en het mastertraject leeratelier. In beide trajecten staat de wisselwerking tussen theorie en praktijk centraal. De theorie leidt tot leervragen die het leren in de praktijk sturen. De ervaringen uit de praktijk zetten op hun beurt aan tot theoretische verdieping.

In het reguliere mastertraject ligt het accent vooral op het lesgeven. Het mastertraject leeratelier besteedt speciale aandacht aan onderwijsinnovatie: het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs.

Leerwerkplan

Welke leerdoelen wil je realiseren? In welke praktijksituaties ga je dit doen en welke leeractiviteiten ga je hiervoor ontplooien? Dit bespreek je vooraf met je werkplekbegeleider, waarna je het vastlegt in het leerwerkplan. In dit plan maak je de verbinding tussen theorie en praktijk zichtbaar. Daardoor is het een belangrijk instrument om de voortgang van je leerproces te meten. De werkplekbegeleider geeft hierop feedback die je helpt bij je verdere ontwikkeling.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO