Begeleiding

De AOS Tilburg vindt het belangrijk om je intensief te begeleiden en daarin maatwerk te leveren. Daarom beschikt iedere partnerschool in de AOS over een eigen opleidingsteam.
Het is voor alle betrokkenen belangrijk dat verantwoordelijkheden in de begeleiding helder zijn en dat de communicatie goed verloopt. 

 

Uitvoering

Voor alle studenten die met werkplekleren actief zijn, is een begeleidingsteam op school aanwezig. Het begeleidingsteam van een student bestaat uit de werkplekbegeleider, de schoolopleider en de instituutsopleider. In de dagelijkse praktijk zal de werkplekbegeleider de begeleiding verzorgen. Zowel t.a.v. het algemeen-pedagogisch en didactisch handelen alsook t.a.v. vakdidactisch handelen zijn de werkplekbegeleiders de eerst-aangewezen persoon(en) in de begeleiding. De werkplekbegeleider, de schoolopleider en de instituutsopleider zijn verantwoordelijk voor de kwaliteit van de begeleiding en de beoordeling. De instituutsopleider is, na overleg met betrokkenen, eindverantwoordelijk voor het definitieve eindcijfer. De coördinator onderzoek op de school kan critical friend zijn bij je onderzoek. 
De communicatielijnen binnen de school zijn vaak kort. Eventuele vragen en/of problemen kunnen snel opgepakt worden. Dit biedt de mogelijkheid om meer 'op maat' te begeleiden. 

Goede waardering

Studenten beoordelen de begeleiding van de stages als positief. Zij geven aan welkom te zijn in de scholen en voelen zich 'collega's in opleiding'. De korte lijnen in de communicatie en de begeleiding van het opleidingsteam worden hoog gewaardeerd door studenten. 

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO