Animatie over de rol van de AOS voor startende en ervaren leraren

Bekijk de animatie en ervaar wat de AOS NOB voor jou als startende of ervaren leraar kan betekenen en hoe jij jezelf kunt ontwikkelen, samen met je collega's.

Uitleg over doel en werkwijze leerateliers

De AOS Noordoost-Brabant heeft leerateliers in het leven geroepen voor studenten en leraren, waarin kennis en ervaringen worden gedeeld. In deze video geven de betrokkenen aan wat het doel en de werkwijze is en wat de leerateliers hen opleveren.

Bildung, een eerste kennismaking

Bildung is een woord uit de menswetenschappen. Het is een Duits woord dat lastig te vertalen is in het Nederlands. Maar ondertussen is bildend onderwijs wel belangrijk. Een docent is zijn leerlingen immers niet alleen het lesgeven, maar ook aan het opvoeden tot beschaafde mensen.

Pedagogiek, betrokken handelen van een docent

Kun jij je voorstellen hoe een leerling zich voelt? En waarom is dat belangrijk? Vaak denk je bij pedagogiek aan het opvoeden van kinderen. Maar je kunt pedagogiek ook beschouwen vanuit het perspectief van de docent. Dan gaat het om jouw betrokkenheid bij de leerlingen. Welke keuzes maak je in het dagelijkse leven in de klas? Wat is goed om te doen of te laten? En hoe weet je dat zeker?

Het voeten van driehoeksgesprekken | HAN

Stagiair(e)s hebben in (bijna) elke stage met verschillende mensen te maken en komen vaak terecht in een nieuwe leercontext. Zo krijgen zij elke keer opnieuw te maken met verschillende meningen, perspectieven en interpretaties. Voor de diversiteit heel goed, maar het kan ook verwarrend werken, zowel voor de stagiair(e)s als voor de begeleiders/opleiders. Daarom is het belangrijk om in de driehoek stagiair(e)-school-opleiding met elkaar het gesprek te voeren over het leerproces van de stagiair(e)s, om zo tot een gemeenschappelijke taal te komen. Deze video is een voorbeeld van hoe een gesprek in de driehoek eruit zou kunnen zien.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO