Opleiden in de school

Een groot deel van je studie bestaat uit het opdoen van ervaring voor de klas. De AOS Zuidoost-Brabant vindt het belangrijk dat je hierbij deskundig opgeleid, begeleid en beoordeeld wordt. We werken continu aan de inhoudelijke bekwaamheid en de relationele en communicatieve vaardigheden van de vakmensen die hun jarenlange onderwijservaring met onze studenten delen. 

Begeleidingsvaardigheden

Alle werkplekbegeleiders worden opgeleid voor hun taak. Door verschillende modules te volgen, verwerven ze de deskundigheid die nodig is om studenten goed te begeleiden. De AOS spant zich ervoor in dat iedereen een certificaat behaalt dat getuigt van de benodigde (basis)vaardigheden.

Schoolopleiders

Elke schoolopleider (SO) is gecertificeerd door de lerarenopleiding en volgt regelmatig cursussen om zijn of haar vaardigheden als SO te vergroten. Zo nemen SO’s deel aan de netwerkbijeenkomsten van instituuts- en schoolopleiders en gaan zij naar conferenties van de opleidingen of landelijke instellingen. Het opleidingsteam organiseert ook intervisie- en kennisdelingsbijeenkomsten om van en met elkaar te leren.

Werkplekbegeleiders

De werkplekbegeleider (WB) begeleidt de student op de werkplek. Voorafgaand aan een leertraject organiseren de schoolopleiders voorbereidingsbijeenkomsten voor de werkplekbegeleiders. Tijdens deze bijeenkomsten bepreken de schoolopleiders de specifieke opleidingscomponenten en accenten die bij een leertraject horen. Zo worden de werkplekbegeleiders voorbereid op hun rol als opleider en begeleider van studenten in de school.

Ervaringen en kennis uitwisselen

De opleidingen organiseren vakdidactische bijeenkomsten voor werkplekbegeleiders. Op die manier kunnen zij inhoudelijke vakkennis en didactische kennis uitwisselen. Er is zelfs de mogelijkheid aan te sluiten bij de vakdidactische colleges aan één van de opleidingsinstituten uit ons partnerschap.

Themabijeenkomsten

Per school organiseert het opleidingsteam themabijeenkomsten voor iedereen die betrokken is bij het opleiden van onze studenten. Tijdens deze bijeenkomsten bespreken ze bijvoorbeeld het begeleiden van leerwerktaken en het toepassen van de beoordelingssystematiek. De AOS Zuidoost-Brabant organiseert ook regelmatig een themaconferentie voor alle betrokkenen bij de AOS.

Bekijk hier het cursusaanbod en de verdiepingsmogelijkheden. 

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO