Begeleiding

Wat mag je van de AOS Zuidoost-Brabant verwachten? En wat verwachten wij van jou? Het is belangrijk dat dat steeds duidelijk is. Daarom maakt de AOS Zuidoost-Brabant werk van duidelijke communicatie, zowel voor als tijdens de opleiding. Met onder andere introductiebijeenkomsten word je voorbereid op het werkplekleren op een vo-school. Je maakt er kennis met alle mensen die bij het werkplekleren betrokken zijn, krijgt informatie over het traject en wordt rondgeleid in de school.

Voortgang

Bij de start van het traject ontvang je documentatie over de AOS Zuidoost-Brabant. Hierin staat welke begeleiding en ondersteuning je krijgt en van wie. Het begeleidingsteam van de AOS bestaat uit de instituutsopleider, de schoolopleider en de werkplekbegeleiders. Zij houden de voortgang van je leerproces in de gaten. In de afstudeerfase houdt ook de onderzoekscoördinator een vinger aan de pols. Dreigt je leerproces vast te lopen, dan gaan de instituutsopleider en de studieloopbaanbegeleider met je in gesprek. Samen met jou bekijken ze welke ondersteuning je nodig hebt. Over de rollen en taken van jouw begeleiders lees je meer op de pagina Opleiden in de school.

Goede waardering

Onze studenten zijn zeer positief over de begeleiding binnen de AOS. In het bijzonder waarderen de studenten de bereikbaarheid en de openheid van de begeleiders. Ook de manier waarop de begeleiders hen ondersteunen in het leerproces, wordt door de studenten gewaardeerd.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO