Voor de educatieve master kunnen universitaire studenten kiezen uit twee eenjarige opleidingen:

  • het reguliere mastertraject
  • het mastertraject leeratelier

Het reguliere mastertraject

Het reguliere mastertraject is een opleiding die de AOS en de universitaire lerarenopleidingen al een aantal jaren verzorgen. De helft van dit traject bestaat uit het praktijkcurriculum (of werkplekleren).

Het eerste deel van het praktijkcurriculum heeft de vorm van een begeleide stage. Het tweede deel bestaat uit de zelfstandige stage. Hierin voer je leeractiviteiten uit die jouw individuele leerproces stimuleren. Heb je de begeleide fase al afgerond? Dan kies je samen met de werkplekbegeleider en de opleiders van het opleidingsteam voor leeractiviteiten die passen bij je persoonlijke opleidingstraject en bij de competenties die je wilt verwerven. 

Het mastertraject leeratelier

Dit nieuwe mastertraject wordt in schooljaar 2016/2017 voor het eerst gegeven. Het dankt zijn naam aan het leeratelier waarin je je individuele leerroute volgt én samenwerkt met collega’s: aankomende leraren zoals jij en ervaren docenten. Je wordt opgeleid om consequent te denken en handelen vanuit het leerperspectief van de leerling. Hoe leren mijn leerlingen? Wat kan ik bijdragen aan de leeractiviteiten die ze moeten ondernemen om hun leerdoelen bereiken? De antwoorden op deze vragen zijn leidend bij het ontwerpen en uitvoeren van onderwijs op maat dat aansluit bij de interesses en leerbehoeften van je leerlingen.

Dit is een aantrekkelijk traject als je ondernemend bent, zelfstandig kunt werken en een brede kijk op het leraarschap wilt ontwikkelen. Je bekwaamt je namelijk niet alleen in het lesgeven zelf, maar verdiept je ook in onderwijsinnovatie: het ontwerpen en ontwikkelen van onderwijs voor de 21e eeuw. 

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO