Traject Leeratelier

Hoe speel je in op de veranderende leerbehoeften van leerlingen in onze dynamische wereld? Dat is dé uitdaging voor het onderwijs van de 21e eeuw. Van jou als leraar wordt daarom veel verwacht. Je wordt een veelzijdige professional die niet alleen onderwijs op maat geeft. Je ontwerpt en ontwikkelt dit zelf, samen met collega’s. Ben je ondernemend en innovatief? Heb je de drive om samen met collega’s te groeien in het leraarsvak? Dan wordt het traject Leeratelier misschien wel jouw route naar het leraarschap.

Nieuw traject

De lerarenopleidingen van de Radboud Docenten Academie, Tilburg University, Fontys Lerarenopleiding Tilburg, de Technische Universiteit Eindhoven en de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen werken samen met Ons Middelbaar Onderwijs. Deze vijf partners hebben samen met OMO een alternatief opleidingstraject ontwikkeld met het accent op onderwijsinnovatie. Dit betekent dat je wordt opgeleid om consequent te denken en handelen vanuit het leerperspectief van de leerling. Hoe leren mijn leerlingen? Wat kan ik bijdragen aan de leeractiviteiten die ze moeten ondernemen om hun leerdoelen bereiken? De antwoorden op deze vragen zijn leidend bij het ontwerpen van onderwijs op maat.

Leerateliers

Aan een leeratelier participeren studenten van verschillende opleidingen en docenten van verschillende scholen. Het leeratelier wordt begeleid door een leeratelierbegeleider: een collega van een (partner)opleidingsinstituut in de AOS. Juist de samenwerking tussen studenten van verschillende opleidingen en docenten van verschillende scholen wordt als waardevol ervaren. 

Meer informatie

Voor meer informatie ga naar de downloadpagina voor studenten en download de brochure van het  leeratelier. 

Door internetbureau ROQUIN © 2023 AOS-OMO