Waar staat het voor?

De kracht van het leeratelier zit in het gezamenlijk leren, tijd krijgen om te experimenteren in de eigen onderwijspraktijk en hier met elkaar kritisch op terugkijken. De mix van deelnemers van verschillende vakken, scholen en achtergronden (student en leraar) zorgt voor een boeiend leerproces en interessante opbrengsten.

In het leeratelier leren de deelnemers van en met elkaar, op basis van gelijkwaardigheid, over het leren en welbevinden van hun leerlingen, door het eigen onderwijs te onderzoeken en te ontwikkelen.


De nieuwsgierigheid wordt geprikkeld en het delen en creëren van kennis wordt gestimuleerd. Studenten worden geconfronteerd met de rijkheid van het onderwijs en de manier waarop theorie uitwerking heeft in de praktijk. Leraren worden geconfronteerd met nieuwe inzichten en gevalideerde kennis, waarmee zij hun eigen praktijk kunnen onderzoeken, analyseren en verbeteren.

Juist het gezamenlijk onderzoeken en uitproberen van een gemeenschappelijk ervaren vraagstuk binnen de diversiteit van de groep is hierbij relevant.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO