Zorg voor kwaliteit

De AOS Midden-Brabant werken we met een kwaliteitszorgplan dat is vastgesteld door alle deelnemende partners. Met dit plan waarborgen we dat de streefdoelen gerealiseerd worden en regelmatig worden geëvalueerd.

Kwaliteit is van en voor iedereen. Om de ambities te realiseren willen we in AOS Midden-Brabant door-ontwikkelen van kwaliteitszorg naar kwaliteitscultuur. We streven er naar het bewustzijn t.a.v. kwaliteit en kwaliteitsborging in alle teams te stimuleren. Hierin staat de Plan-Do-Check-Act cyclus (de PDCA-cyclus) centraal.

Betrokkenen bij de kwaliteitszorg

Wij vinden het belangrijk dat alle betrokkenen in de AOS een bijdrage leveren aan de evaluatie. Studenten, (werkplek)begeleiders, opleiders en coördinatoren onderzoek worden betrokken in de jaarlijkse evaluatiecyclus. Evaluaties kunnen mondeling dan wel schriftelijk zijn. In AOS Midden-Brabant hechten we veel waarde aan de dialoog. Jaarlijks worden de evaluatiegegevens in de teams besproken en worden teams uitgenodigd verbeteracties te formuleren.

AOS Midden-Brabant is een geaccrediteerd samenwerkingsverband. Dit betekent dat we onze ontwikkelingen in beeld brengen met behulp van het landelijk vastgesteld ‘Kwaliteitskader Samen Opleiden & Inductie en werkwijze peer review’.

Door internetbureau ROQUIN © 2023 AOS-OMO