Instituutsopleiders

De instituutsopleider is een lerarenopleider die namens een lerarenopleiding op een AOS werkt. Samen met de schoolopleider en de werkplekbegeleider zorgt hij/zij ervoor dat je als student op de AOS goed opgeleid wordt. Met de mensen van de school ontwerpt hij/zij samen programma’s en voert deze soms ook uit. De instituutsopleider begeleidt de studenten in de tweede lijn en ondersteunt de schoolopleider en de werkplekbegeleider in hun rol als opleider en begeleider. Samen met de schoolopleiders en andere instituutsopleiders is hij/zij onderdeel van het opleidingsteam. De instituutsopleiders zijn formeel verantwoordelijk voor de beoordeling van het werkplekleren.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO