Kennis delen

De AOS Midden-Brabant hecht veel waarde aan het delen van kennis en ervaringen. Dat doen we met iedereen die bij onze AOS betrokken is en ook met andere opleidingsscholen. Met en van elkaar leren is belangrijk om studenten goed op te leiden en om onderwijsprofessionals te inspireren om zich te blijven ontwikkelen.

Bijeenkomsten

We organiseren bijeenkomsten om kennis en ervaringen te delen en te bespreken. Op het thema onderzoek worden zowel op schoolniveau als op regionaal niveau uitwisselingsbijeenkomsten georganiseerd. In de uitvoering speelt het Netwerk Coördinatoren Onderzoek een rol. Op het thema opleiden worden bijeenkomsten georganiseerd door het kernteam in samenspraak met de ontwikkelteams en ook vinden bijeenkomsten plaats die samen met opleidingspartners worden vormgegeven. Op het thema professionalisering worden jaarlijks, veelal samen met opleidingspartners, activiteiten georganiseerd. Sommige professionaliseringsactiviteiten leiden tot een certificaat.

Script

Script biedt een online podium voor publicaties en presentaties over opleiden en praktijkonderzoek. Zo blijf je op de hoogte van de verschillende onderwijsontwikkelingen. 

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO