Organisatiestructuur

In de overlegstructuur van onze AOS zijn alle partners en scholen vertegenwoordigd. De stuurgroep bestaat uit de directeuren en rectoren van de deelnemende lerarenopleidingen en vo-scholen. De stuurgroep wordt voorgezeten door de penvoerder. De stuurgroep is verantwoordelijk voor de koers van de AOS Zuidoost-Brabant en stelt onder andere het opleidings- en onderzoeksplan vast.

Opleidingsteam

Het opleidingsteam van de AOS Zuidoost-Brabant zorgt ervoor dat het opleiden in de school op de verschillende locaties inhoudelijk en organisatorisch goed verloopt en conform de afspraken wordt uitgevoerd. Het team bestaat uit school- en instituutsopleiders en staat onder leiding van de AOS-coördinator.

Onderzoeksteam

Docent-onderzoekers van de vo-scholen voeren onderzoek uit. Per vo-school worden de onderzoeksactiviteiten gecoördineerd door de onderzoekscoördinator. Samen vormen de onderzoekscoördinatoren van de vo-scholen het onderzoeksteam van de AOS Zuidoost-Brabant. Dit team zorgt ervoor dat de inhoud en de organisatie van onderzoeksactiviteiten en de kennisdeling worden vormgegeven in goede afstemming met de scholen en de lerarenopleiding.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO