Opleiden in de beroepspraktijk
Brochure over samen opleiden voor, in en met de beroepspraktijk in de regio Zuidoost-Brabant.
Klik hier om het bestand te downloaden

Titel onderzoek: Immersie, motivatie en leesbegrip bij digitale teksten
Auteurs: Alex van de Heuvel
School: Helder Eindhoven

Klik hier om het bestand te downloaden

Titel onderzoek: Brave New Classroom - E-didactiek
Auteurs: Inez van Haterd
School: Sondervick College Eindhoven

Klik hier om het bestand te downloaden

Titel onderzoek: VLM-portfolio als leerlingvolgsysteem
Auteurs: Anne Henry
School: Van Maerlant Lyceum Eindhoven

Klik hier om het bestand te downloaden

Titel onderzoek: Per Seconde Wijzer - Deskundigheidsbevordering
Auteurs: Niek Engbers & Joost Roffelsen
School: Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne

Klik hier om het bestand te downloaden

Titel onderzoek: Gepersonaliseerd leren
Auteurs: Marcia Treffers & Nedim Zekić
School: Parmant Scholen

Klik hier om het bestand te downloaden

Titel onderzoek: Content met content - Lesgeven met digitaal leermateriaal
Auteurs: Francis Gotink & Koen van den Eventuin
School: Scholengemeenschap Were Di

Klik hier om het bestand te downloaden

Titel onderzoek: Differentiërende werkvormen voor het vak Duits in havo 2
Auteurs: Thijs van der Heijden & Ellen Puts
School: Parmant Scholen

Klik hier om het bestand te downloaden

Titel onderzoek: Kansrijk Kunstonderwijs
Auteur: Netti Henselmans
School: Rythovius College

Klik hier om het bestand te downloaden

Titel onderzoek: Teach with a touch
Auteurs: Marie‐Anne Schulten & Bas Imandt
School: Instelling Voortgezet Onderwijs Deurne

Klik hier om het bestand te downloaden

Titel onderzoek: Motorische niveaugroepen binnen LO
Auteur: J. van de Ven, MSc.
School: Rythovius College

Klik hier om het bestand te downloaden

Titel onderzoek: Omgaan met verbale agressie
Auteur: Hélène Verhappen
School: Scholengemeenschap Were Di

Klik hier om het bestand te downloaden

Titel onderzoek: Cijfers liegen niet, of toch wel?
Auteur: Marcel van de Wal
School: Sondervick College

Klik hier om het bestand te downloaden

Titel onderzoek: De onderzoekende houding volgens docenten
Auteur: Vincent van Hak
School: Varendonck College

Klik hier om het bestand te downloaden

Titel onderzoek: VML-Persoonlijkheid Portfolio
Auteur: Anne Henry
School: Van Maerlant Lyceum

Klik hier om het bestand te downloaden

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO