Zorg voor kwaliteit

De AOS Noordoost-Brabant werkt met een kwaliteitszorgplan dat is vastgesteld door alle deelnemende partners. Met dit plan waarborgen we dat de streefdoelen van de opleiding gerealiseerd worden en regelmatig worden geëvalueerd. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) bewaakt de kwaliteit van het hoger onderwijs. Deze standaarden vormen samen met het OMO-keurmerk en het AOS-Opleidingsplan de kaders voor de inhoud van onze kwaliteitszorg.

Biomonitor

Scholen hanteren de biomonitor als instrument in de gesprekscyclus voor functioneren en beoordelen. De kwaliteit van de medewerkers die betrokken zijn bij de opleidingsschool wordt ook meegenomen in deze gesprekscyclus.

Betrokkenen bij de kwaliteitszorg

In het kwaliteitszorgbeleid en de jaarlijkse PDCA-cyclus ‘kwaliteitszorg’ betrekken we alle studenten, werkplekbegeleiders, opleiders en begeleiders en vragen naar hun bevindingen. De uitkomsten hiervan vormen de basis voor verbeter- en vervolgacties.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO