De begeleiding

De AOS Noordoost-Brabant vindt duidelijke informatie over de begeleiding van onze studenten heel belangrijk. Duidelijke communicatie over de rol- en taakverdeling van de student en de opleiding hoort daarbij. 

Je wordt als student op de lerarenopleiding goed voorbereid op het werkplekleren op een vo-school. Dat gebeurt onder andere tijdens introductiebijeenkomsten. Je maakt er kennis met alle betrokkenen rond het werkplekleren, je krijgt informatie over het traject (inclusief de beoordeling) en je krijgt een rondleiding in de school.

Voortgang

Aan het begin van het traject ontvang je documentatie van de AOS. Hierin staat welke begeleiding en ondersteuning je krijgt en van wie je die krijgt. De instituutsopleider, de schoolopleider en de werkplekbegeleiders vormen het begeleidingsteam en houden de voortgang van jouw leerproces in de gaten. In de afstudeerfase houdt ook de onderzoekscoördinator een vinger aan de pols. Als je leerproces dreigt vast te lopen, dan gaan de instituutsopleider en de studieloopbaanbegeleider met je in gesprek. Samen bekijk je welke ondersteuning je mogelijk nodig hebt. Op de pagina Opleiden in de school lees je meer over de rollen en taken van jouw begeleiders.

Goede waardering

Onze studenten beoordelen de begeleiding binnen de AOS zeer positief. Zij waarderen de bereikbaarheid en de openheid van de begeleiders. Ook waarderen zij de manier waarop ze door de begeleiders worden gestimuleerd in hun leerproces. De scores variëren van 3,1 tot 4,0 op een schaal van 0 tot 4.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO