Tweedegraads lerarenopleiding

Met een bachelor lerarenopleiding kun je een tweedegraads bevoegdheid halen. Als je die bemachtigd hebt, mag je je Bachelor of Education noemen.

Wat kun je ermee?
Je kunt dan lesgeven in:
• de eerste drie jaar (onderbouw) van vwo en havo
• het vmbo/mavo
• het beroepsonderwijs
• de volwasseneneducatie (bve).

Wie komen in aanmerking? / Toelatingseisen

 • studenten met een diploma vwo, havo of mbo (niveau 4)
 • docenten met een niet adequate onderwijsbevoegdheid die (gaan) werken op één van de scholen die zijn aangesloten bij de AOS West-Brabant
 • zij-instromers die werken en leren willen combineren. Voorwaarde is dat hij/zij bij aanvang van de opleiding werkt als docent. Meer informatie hierover kun je vinden op werkeninhetonderwijs.nl
 • Pabo studenten die een pedagogisch-didactische minor binnen het voortgezet onderwijs willen volgen. 

Ben je niet in het bezit van een van deze diploma’s en ouder dan 21 jaar? Dan is toelating soms toch mogelijk. Informeer bij de betreffende school naar de mogelijkheden van een toelatingsonderzoek!

Meer informatie en/of of aanmelden?

 • Lerarenopleidingen Hogeschool Rotterdam (HR)
  Via deze link ga je rechtstreeks naar de overzichtspagina van alle lerarenopleidingen van de Hogeschool Rotterdam. Wil je meteen naar het aanmeldingsformulier? Klik dan hier.
 • Fontys Lerarenopleiding Tilburg (FLOT)
  Informatie over alle lerarenopleidingen van Fontys vind je als je op deze link klikt. Wil je meteen naar het aanmeldingsformulier? Klik dan hier.
  Universitaire lerarenopleiding Tilburg (ULT)
 • Bachelorstudenten Nederlands, economie of M&O. Zij volgen een minor van een halfjaar die opleidt tot tweedegraads docent.
Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO