Wat is het?

Een leeratelier is een professionele leergemeenschap. Deze groep houdt zich bezig met het ontwikkelen van onderwijs door te ontwerpen en te onderzoeken. Iedere deelnemer werkt aan een eigen ontwikkeltaak, op basis van een persoonlijke leerroute. In de eigen onderwijspraktijk of de stage worden ideeën en plannen verder uitgewerkt en toegepast. Dat leidt vaak tot een collectief ontwikkel- en/of onderzoeksthema.

In de leerateliers staat het samen werken en leren centraal. Studenten, leraren en opleiders kijken gezamenlijk vanuit diverse perspectieven naar het onderwijs aan jonge mensen. Veel aandacht gaat daarbij uit naar de kwaliteit van het leerproces van de leerling en het welbevinden.


Door het leeratelier leveren we een bijdrage aan 'toekomstbehendige' onderwijsprofessionals met een sterke beroepsidentiteit.

Een 'toekomstbehendige' onderwijsprofessional is een leraar:

  • met een brede professionele blik;
  • met een focus op het leren van de leerling;
  • met een drive om vanuit de eigen praktijkvraag het eigen onderwijs te ontwikkelen en te onderzoeken;
  • met een gerichtheid op samenwerken in een professionele cultuur;
  • vanuit een leertraject dat doorloopt in de eerste jaren van de uitoefening van het beroep.
Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO