Onderzoek

De partners in de Leerateliers doen systematisch onderzoek naar de leerprocessen en leeropbrengsten van de deelnemers.

Onderzoek laat zien dat de deelnemers een sterke professionele ontwikkeling doormaken. De gekozen werkwijze in de leerateliers is in hoge mate effectief als professionaliseringsactiviteit. Er is sprake van actief en onderzoekend leren, het leren vindt plaats samen met anderen en is gericht op het leren van leerlingen in de eigen onderwijspraktijk.

De invloed van de leerateliers op de verdere ontwikkeling van een leercultuur in de deelnemende scholen is minder evident. Hiertoe zijn vanuit het onderzoek diverse redenen aan te wijzen.

 

Meer lezen?

Onderzoek naar de leerateliers heeft plaatsgevonden in het kader van het programma Werkplaatsen Onderwijsonderzoek van de NRO. Er zijn over het leeratelier inmiddels diverse (onderzoeks)publicaties verschenen:

  • Imants, J. & Meijer, P. (2021). Leerateliers: nu nog een sneeuwbaleffect. Didactief jan/feb. Lees artikel.
  • Kools, Q., Koopman, M., Aarts, R., & Derksen, K. (2021). Opleiden en professionaliseren in leerateliers. VELON. Tijdschrift voor Lerarenopleiders. Download artikel.
  • Imants, J., Meijer, P. C., & Blankesteijn, E. (2020, June). Expansive Learning in Teacher Education's Hybrid Spaces: The Challenges and Possibilities in and Beyond Learning Studios. In Frontiers in Education (Vol. 5, p. 64). Frontiers. Download artikel.
  • Kools, Q., Tilburg, F. L., van Wessum, L., & Flevoland, W. (2020). ‘En wat heb je geleerd? ’Een model om in gesprek te gaan over professionalisering. Tijdschrift voor lerarenopleiders, 41, 3. Download artikel.
  • Koopman, M., Aarts, R., Hulsker, J., Imants, J., & Kools, Q. (2019). Het leren en de leeropbrengsten van docenten en studenten in leerateliers. Pedagogische Studiën, 96(6), 378-400. Download artikel.
  • Clephas, H. (2018). DIEP LEREN in Leeratelier Noordoost. Download masterscriptie.

Daarnaast is script-onderzoek.nl, de eigen website met onderzoek voor en door leraren van OMO, een rijke informatiebron voor eenieder die meer wil weten over de ontwikkeling van de Leerateliers.

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO