Informatie voor een goede stageplek

Collega-studenten die al stage liepen delen via onze social media kanalen hun persoonlijke ervaringen:

Stageplaatsen in de regio Noordoost-Brabant

Wil jij groeien in het beroep van leraar in een inspirerende leeromgeving? Loop dan stage op één van de scholen van Academische Opleidingsschool Noordoost-Brabant. Een team van opleiders en praktijkexperts staat klaar om jou - als collega’s in opleiding - in de hoofd- of eindfase van je opleiding een passende opleidingsplaats te bieden. Er zijn meer dan 50 plekken en voor vrijwel ieder schoolvak is er ruimte. Neem bij belangstelling contact op met de schoolopleider van de betreffende school. Klik hier voor de contactgegevens.

CAROLUS BORROMEUS IN HELMOND
 
 
 
2e gr. Nederlands
3e lj. HF2
 
2e gr. Engels
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. geschiedenis
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. wiskunde
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. biologie
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Frans
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. levensbeschouwing
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Nederlands
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. wiskunde
KOP-opleiding HF2
 
 
 
DR. KNIPPENBERGCOLLEGE IN HELMOND
 
 
 
2e gr. Nederlands
3e lj. HF2
 
2e gr. Spaans
3e lj. HF2
 
2e gr. Engels
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. geschiedenis
4e lj. afstudeerstage
 
 
 
ECKARTCOLLEGE IN EINDHOVEN
 
 
 
2e gr. alg. economie
3e lj. HF2
 
2e gr. Duits
3e lj. HF2
 
2e gr. Frans
3e lj. HF2
 
2e gr. geschiedenis
3e lj. HF2
 
2e gr. wiskunde 3e lj. HF2
 
 
2e gr. Duits
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Nederlands
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. wiskunde
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
 
 
FIORETTI COLLEGE IN VEGHEL
 
 
 
2e gr. biologie
3e lj. HF2
 
2e gr. gezondh. & welz. (GWZ)
3e lj. HF2
 
2e gr. natuurkunde
3e lj. HF2
 
2e gr. Nederlands
3e lj. HF2
 
2e gr. science & technology
3e lj. HF2
 
2e gr. geschiedenis
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. natuurkunde
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Nederlands
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. wiskunde
4e lj. afstudeerstage
 
 
 
NUENENS COLLEGE IN NUENEN
 
 
 
2e gr. Engels
3e lj. HF2
 
2e gr. maatschappijleer
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Nederlands
4e lj. afstudeerstage
 
 
 
VAKCOLLEGE HELMOND IN HELMOND
 
 
 
2e gr. wiskunde
3e lj. HF2
 
2e gr. gezondh. & welz. (GWZ)
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Nederlands
3e lj. HF2
4e lj. afstudeerstage
 
 
 
ZWIJSEN COLLEGE IN VEGHEL
 
 
 
2e gr. Duits
3e lj. HF2
 
2e gr. Nederlands
3e lj. HF2
 
2e gr. wiskunde
3e lj. HF2
 
2e gr. aardrijkskunde
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. alg. economie
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Duits
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Frans
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. geschiedenis
4e lj. afstudeerstage
 
2e gr. Nederlands
4e lj. Afstudeerstage (sep-jul)
 
2e gr. wiskunde
4e lj. Afstudeerstage (sep-jul)
 

Op welke school wil jij stage gaan lopen?

Ben je op zoek naar een stageplaats die bij jou past? Bij de samenwerkende scholen in de AOS Noordoost-Brabant ben je van harte welkom. Neem alvast een kijkje op websites van de scholen en neem contact op met de schoolopleiders.

Leraar worden bij AOS Noordoost-Brabant

Op de scholen en opleidingen die samenwerken in Academische Opleidingsschool Noordoost- Brabant staat het werkplekleren voorop. Het leren van en in de praktijk vinden we een plezierige methode voor de ontwikkeling tot het beroep van leraar.

Leraren die werken op deze scholen zijn als werkplekbegeleider intensief betrokken bij het opleidingstraject van de studenten. Samen met een team van school- en instituutsopleiders zorgen ze ervoor dat je dit traject zodanig vorm kunt geven dat het past bij wat en hoe je wilt leren.
Wat betekent dit voor jou als je het beroep leert binnen de scholen van AOS Noordoost-Brabant?

Leren in dialoog

De lerende dialoog is een kernbegrip in de AOS. We zien je opleiding als een actief en sociaal proces. Daarvoor is interactie een belangrijke voorwaarde. Interactie met professionals uit de praktijk, zoals vakdocenten, experts op gebied van zorg en begeleiding, opleiders en zeker ook met leerlingen voor wie we ons in het voortgezet onderwijs allemaal inzetten. Zo wordt de school een stimulerende vindplaats voor leer- en ontwikkelvragen op vakinhoudelijk, didactisch en pedagogisch terrein. Studenten zijn voor deze praktijkprofessionals collega’s in opleiding van wie zij op hun beurt ook graag willen leren.

“Positief vind ik de begeleiding. Constant wordt er aandacht geschonken aan mijn doelen, ideeën, inzichten en reflecties.”

In de opleidingsschool kun je ook veel leren van collega-studenten. Er zijn diverse activiteiten die het leren van en met elkaar bevorderen.  Zo zijn er themabijeenkomsten en workshops, waarbij wordt ingegaan op onderwerpen die voor de deelnemers actueel en interessant zijn. Dankzij de inbreng van eigen ervaringen van de aanstaande leraren sluiten deze bijeenkomsten net als de intervisiesessies goed aan bij wat er op een bepaald moment bij hen speelt.

Lerende dialoog - Dennis Dijkstra
“Mijn medestudenten en ik zijn voortdurend in gesprek over onze bevindingen. We verduidelijken onze opvattingen en daden, versterken elkaar en verbeteren elkaar. Vergelijkbare gesprekken heb ik met de werkplaatsbegeleider. De lerende dialoog voeren we elke dag.”

Leren door doen

Het leraarschap is een beroep dat je vooral in de praktijk kunt leren. Daarom geven we je de kans om mee te doen in zoveel mogelijk beroepssituaties: het verzorgen van (deel)lessen, het begeleiden van (groepjes) leerlingen, participeren in overlegsituaties en bij buitenlesactiviteiten is nog maar een greep uit wat je binnen de school kunt doen. Het extra voordeel van AOS Noordoost-Brabant is dat je actieradius zich niet beperkt tot de eigen stageschool, maar dat je ook gebruik kunt maken van verschillende mogelijkheden van andere scholen en opleidingen uit het partnerschap.

Leren door doen houdt ook in dat je door onderzoekend leren en handelen je eigen handelingsrepertoire vergroot. Je wordt uitgenodigd om dingen uit te proberen, uit te zoeken wat werkt en zo te ontdekken welke onderwijstypen en onderwijsvormen bij jou passen.

“Er zijn veel mogelijkheden binnen deze AOS. Je kunt eigenlijk alles proberen wat je wilt, overal bij aanwezig zijn en op alle plekken meekijken.”

Samen onderzoek doen

Leraren in het voortgezet onderwijs staan voor de uitdagende taak om leerlingen het beste onderwijs te geven. Maar wat is goed onderwijs? Hoe ontwerp je lessen die aansluiten bij de leerlingen? Hoe geeft je leerlingbegeleiding zo vorm dat leerlingen zichzelf kunnen ontwerpen? Wat is effectief lerarengedrag? Dit soort vragen komt aan de orde in de onderzoeksbijeenkomsten die in de AOS plaatsvinden. Hieraan nemen aanstaande en ervaren leraren deel. Op een systematische manier met elkaar dingen uitzoeken blijkt in de praktijk heel leerzaam te zijn. Zeker omdat je daarbij ook deskundige begeleiding krijgt!

Het leeratelier

Ben je masterstudent of zit je in je afstudeerfase? Dan is het leeratelier misschien een interessante optie voor je. Een leeratelier is een professionele leergemeenschap, waarin wekelijks docenten en studenten samenkomen om samen te werken aan goed onderwijs. Dit gebeurt onder leiding van een ervaren atelierbegeleider, die nauw samenwerkt met het opleidingsteam van de stageschool.

Het bijzondere is dat de studenten en de leraren van verschillende scholen afkomstig zijn en dat ze ook vanuit verschillende schoolvakken komen. Dat heeft in de praktijk van de afgelopen jaren geleid tot interessante onderzoeksthema’s en vernieuwende lesontwerpen, zoals burgerschap in de lespraktijk van de verschillende vakken en autonomie-ondersteunend leraargedrag.

Wat deelname in het leeratelier speciaal maakt, is dat de persoonlijke ontwikkelvragen van de deelnemers centraal staan. Juist het feit dat de deelnemers samen op zoek gaan naar antwoorden,  lessen ontwerpen en uitproberen, maakt het tot een heel krachtige leerroute. Ook omdat het mogelijk is in dialoog te gaan met het bedrijfsleven, de kunstwereld en de wetenschap.

Bij de downloads voor studenten vind je een inspiratie- en informatiebrochure over de leerateliers.

Ik heb echt heel veel aan het leeratelier gehad - Tessa van Kemenade - FLOT
“Ik heb dingen meegekregen die ik zelf niet had kunnen bedenken, zoals werkvormen van andere vakken, die ik in mijn lespraktijk kan gebruiken. Daarnaast werden theorieën en literatuur ingebracht en besproken.”

Door internetbureau ROQUIN © 2024 AOS-OMO